Munin asennus

Munin sovelluksessa on mahdollista katsoa yhden palvelimen kautta kaikkia verkon palvelimia, joihin on asennettu munin. Tämä ohje kertoo miten se on mahdollista tehdä.


1. Haetaan munin ja asennetaan se kaikille palvelimille joita halutaan seurata munin sovelluksella (Vaatii myös httpd palvelun)

  • rpm -Uhv http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
  • yum –enablerepo=epel -y install munin munin-node

2. Tehdään munin hakemistosta alias httpd.conf tiedostoon (/etc/httpd/conf/httpd.conf)

  • Mennään tiedoston loppuun ja lisätään seuraava rivit:

    Alias /munin /var/www/html/munin
<Directory /var/www/html/munin>
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>


3. Annetaan sille käyttäjätunnus ja salasana

  • htpasswd -c /etc/munin/munin-htpasswd

4. Käynnistetään httpd uudestaan ja laitetaan munin käynnistymään automaattisesti palvelimen käynnistäessä.

  • /etc/init.d/httpd restart
  • chkconfig –levels 235 munin-node on
  • /etc/init.d/munin-node start

5. Ns. pääpalvelimen /etc/munin/munin.conf kerrotaan kaikki palvelimet, joita kyseisellä palvelimella voi tarkkailla. Lisätään tiedoston loppuun alla olevalla rakenteella linkitettävät palvelimet.

[Master1] <- ”pääpalvelin”
address 127.0.0.1
use_node_name yes
[Pavelin 1] <- ”node-palvelin”
address 192.168.0.?
[Palvelin 2] <- ”toinen node-palvelin”
address 192.168.0.?


6. Palvelimille jotka halutaan näkymään pää-palvelimella. Jokaiselle node palvelimelle joutuu muokata omaa konfigaraatio tiedostoa, jos haluaa sen näkymään pääpalvelimella.

munin-node.conf tiedostoon seuraava

  • allow ^192\.168\.0\.1$

munin.conf tiedostoon palvelimen nimi
[Palvelin 1]
address 127.0.0.1
use_node_name yes

Jos tulee alla oleva viesti, joutuu munin-node.conf tiedostoon lisäämään host_name: ja tässä esimerkissä palvelin 1

[WARNING] Config node Palvelin1 listed no services for Palvelin 1.  Please see http://munin-monitoring.org/wiki/FAQ_no_graphs for further information.

Kommentoi ensimmäisenä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *